قوانین و مقررات آموزشی

توصيه مي‌نمايد قبل از ثبت ‌نام از مقررات و ضوابط زير اطلاع يافته تا بتوانيد از امكانات ارائه شده بيشترين استفاده را داشته باشيد. بديهي‌است پس‌از ثبت‌نام قطعي قوانين طبق آئين‌نامه‌هاي مندرج پياده خواهد شد.

مقررات عمومي

 • حفظ حرمت محيط آموزشي دوریکا.
 •  همكاري كامل با مسئولين مؤسسه و رعايت احترام متقابل.
 •  رعايت نظافت كلاس‌ها، راهروها و محيط آموزشي 
 • عدم استعمال دخانيات در محوطه مجتمع.
 • عدم تجمع هنرجویان در مقابل درب‌هاي ورودي مجتمع و سلب آسايش همسايگان.
 • عدم استفاده از تلفن همراه در كلاس.
 • عدم حضور همراه به عنوان ميهمان در كلاس.

نكات ضروري جهت ثبت ‌نام

 • توجه داشته باشيد كه دقيقاً براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام در كلاس‌ مربوطه ثبت نام خواهيد شد لذا خواهشمند است در درج اطلاعات فرم نهايت دقت را مبذول فرمائيد.
 •  تأكيد مي‌نمايد كه هنگام ثبت‌نام، در تعيين درس (دروس) مورد نظر و ساعات كلاس‌ها دقت لازم را مبذول داريد، در غير اين صورت موسسه از تغيير درس يا تعويض ساعات كلاس جداً معذور است.
 • تشكيل كلاس‌ها منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشكيل كلاس مي‌باشد.
 • حداكثر زمان غيبت موجه در هر درس یک چهارم ساعات آن دوره مي‌باشد، در غير اين صورت هنرآموز از شركت در (آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه در دوره‌هاي آزاد) محروم خواهد شد.
 •  در صورت عدم تسویه شهریه درس طبق قوانین و مقررات موسسه بعد از گذشت سه جلسه، از حضور شما شما در کلاس (آنلاین/حضوری) معذور می باشیم.
 • -هرگونه ضبط صدا ، تصویر و محتوی آموزشی در کلاسهای حضوری، بدون کسب تائیدیه از موسسه غیر مجاز بوده و هرگونه اشتراک محتوای دوره ها و یا انتفاع مالی از این محتوا اکیداً ممنوع است.

شرط موفقيت در دوره و دريافت گواهينامه

 • شرکت در آزمون پایان دوره و کسب حد نصاب قبولی در آزمون
 • شرکت در ژوژمان پایان دوره و کسب حد نصاب قبولی
 • کلیه دانش پذیران پس از اتمام دوره به شرط کسب نمره قبولی و تسویه حساب مالی می توانند گواهینامه خود را در دو فرمت فارسی و انگلیسی دریافت کنند.
 •   درصورت مفقود يا مخدوش شدن گواهينامه، صدور گواهينامه المثني با درخواست كتبي و پرداخت مبلغ مصوب مقدور مي‌باشد.
 •  

استرداد شهريه

انصراف از لحظه ثبت نام در شرایطی که دوره یا درس (عمومی/خصوصی) شروع نشده و یا شروع شده اما 5% و یا کمتر، از کل ساعات آن گذشته باشد، مشمول کسر 20% از کل شهریه گردیده و 80% مابقی مسترد می شود.

 تبصره -1  معیار محاسبه زمان انصراف به قرار زیر است:

 •  چنانچه در زمان انصراف ، بیش از 5% از کل ساعات درس و یا دوره گذشته باشد، هیچ مبلغی مسترد نمی شود.
 •   يادآوری مهم: چنانچه درخواست انصراف در روز برگزاری دوره اعلام گردد ، تمام ساعات کلاس آن روز در محاسبه فوق منظور می شود.
 • پذیرش درخواست انصراف به صورت حضوری صرفا در ایام و ساعات کاری میسر می باشد.
 •  در صورت درخواست انصراف در خارج از روز و ساعت فوق ، مبنای محاسبه اولین روز کاری بعد از ارائه درخواست میباشد.
 • در صورت درخواست انصراف آنلاین پس از پایان ساعت کاری و نیز ایام تعطیل ، مبنای محاسبه تاریخ انصراف، اولین روز کاری بعد از ارائه درخواست می باشد.
 •   زمان برگزاری جلسه کلاس در روز درخواست انصراف، جزو مدت زمان گذرانده شده توسط هنرجو محسوب میگردد.
 •    تغيير كلاس از يك دوره به دوره دیگر مشمول آيين نامه انصراف است.   

 روش انصراف

هنرجوی گرامی در صورتی که پس از انجام ثبت نام و پرداخت شهريه به هر دليلی تقاضای انصراف داشتيد  ارائه درخواست کتبی بر اساس آئين نامه فوق و شرايط انصراف در خواست شما مورد رسيدگی قرار می گيرد.